Nội soi NBI - Narrow Band Imaging (chưa bao gồm dịch vụ Khám bệnh) 420,000

Gói Rửa Xoang và Khí Dung (7 lần) 630,000

Tiêm vắc xin phòng bệnh thương hàn Typhim Vi 220,000

Euvax 1ml 150,000

Tái Khám Chuyên khoa Mắt 250,000

Tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu Varivax 790,000