Chuyên gia của chúng tôi

BÁC DƯƠNG VĂN TIẾN

Bác sĩ trưởng của phòng khám

BÁC HOÀNG LƯƠNG

Phó bác sĩ trưởng

BÁC SĨ KHÚC MINH THÚY

Bác sĩ tai mũi họng

BÁC ĐINH TIẾN TRUNG

Bác sĩ tai mũi họng